Stoppen

Wanneer je besluit niet meer te willen deelnemen aan een nieuwe reeks dan graag minimaal twee weken van te voren schriftelijk of per mail doorgeven. YogumYou is helaas bij geen tijdige afmelding genoodzaakt de helft van de les kosten van de geldende reeks te factureren.
Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie. Je kan maximaal 1x deelnemen aan een proefles. Deelname aan lessen is niet overdraagbaar.

Afmelden voor een les

Is er een yogales gereserveerd maar blijkt achteraf dat je toch niet kunt komen? Jammer! Denk er dan wel aan om je les op tijd te annuleren. Het is fijn als dit op tijd gedaan wordt, het liefst zo vroeg mogelijk, zodat er plek komt voor andere yogi’s.

Deelname

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. YogumYou kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
Respecteer je eigen grenzen, je blijft zelf verantwoordelijk.

Inhalen

Ga je op vakantie in een reeks dan kan/kunnen de gemiste les(sen) worden ingehaald, wanneer er plek is, in dezelfde reeks waarin de vakantie valt. Restitutie is niet mogelijk.

Wanneer je wegens omstandigheden niet kunt deelnemen aan een yogales dan bestaat de mogelijkheid deze les elders in te halen. Een wijziging kun je zelf uitvoeren online. Een les elders inhalen kan alleen binnen de dan geldende reeks. Dus bij aanvang van een nieuwe periode kunnen geen lessen van eerdere periodes ingehaald worden. Deze voorwaarde geldt ook voor vakanties in de reeks (zowel in het begin als in de rest van de reeks). Hierbij een uitzondering mbt langdurige ziekte of blessure (langer dan 4 weken) : lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

Mocht door omstandigheden door YogumYou een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) worden vergoedt of worden verrekend bij een nieuwe reeks lessen.

Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.

Contact opnemen