ALGEMENE VOORWAARDEN

Yogalessen, betaling en stoppen
• Het lesgeld voor de yogalessen dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Uiterlijk in de eerst week van desbetreffende maand. Bij niet tijdig betalen wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht;
• Inschrijving geldt tot wederopzegging;
• Opzegtermijn voor de yogalessen is 1 maand en dient schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand;
• De lessen die vallen op een feestdag en hierdoor komen te vervallen kunnen worden ingehaald binnen een reeks/kwartaal.
• Gemiste lessen kunnen binnen twee maanden worden ingehaald en worden derhalve niet van de factuur afgetrokken;
• Gemiste lessen door vakantie kunnen ook binnen een reeks/kwartaal worden ingehaald en worden derhalve niet van de faktuur afgetrokken;
• Het recht van volgen en inhalen van de lessen vervalt na de datum van opzegging.
• Yoga lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar;
• Is er een yogales gereserveerd maar blijkt achteraf dat je toch niet kunt komen? Jammer! Denk er dan wel aan om je les op tijd te annuleren. Het is fijn als dit op tijd gedaan wordt, het liefst zo vroeg mogelijk, zodat er plek komt voor andere yogi’s.
• Mocht door omstandigheden door YogumYou een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) worden vergoedt of worden verrekend bij een nieuwe reeks lessen.

Deelname
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. YogumYou kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Respecteer je eigen grenzen, je blijft zelf verantwoordelijk.