Instromen is altijd mogelijk.

De avondlessen vinden plaats aan de Mensinkweg 41 a

 

Basis 

Yoga één les (75 minuten) per week:

1e reeks week 2 t/m 15  € 150,-

2e reeks week 16 t/m 28 € 150,-

Per maand

€ 50,- (opzegtermijn 1 maand)

Losse les

€ 13,50

Proefles

€ 8,-

 

Zakelijke workshops 75 minuten

3-8 personen € 175,-

9 of meer personen € 250,-

Een workshop afgestemd op 1 persoon: € 75,-

Genoemde prijzen zijn excl. reiskosten € 0,20 per km

Als je een les hebt moeten overslaan, kun je die binnen 3 maanden inhalen wanneer je maar wilt.

=============================================

ALGEMENE VOORWAARDEN

Yogalessen, betaling en stoppen
• Het lesgeld voor de yogalessen dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Uiterlijk in de eerst week van desbetreffende maand;
• Inschrijving geldt tot wederopzegging;
• Opzegtermijn voor de maandelijkse betaling is 1 maand en dient schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand;

Overige opzegging 2 weken voor start van een nieuwe periode. Bij een te late annulering worden er kosten in rekening gebracht.

• De lessen die vallen op een feestdag of tijdens een vakantie en hierdoor komen te vervallen kunnen worden ingehaald binnen 2 maanden;
• Gemiste lessen kunnen binnen twee maanden worden ingehaald en worden derhalve niet van de factuur afgetrokken;
• Gemiste lessen door vakantie kunnen ook binnen de reeks/kwartaal worden ingehaald en worden derhalve niet van de faktuur afgetrokken;
• Het recht van volgen en inhalen van de lessen vervalt na de datum van opzegging;
• Yoga lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar;
• Is er een yogales gereserveerd maar blijkt achteraf dat je toch niet kunt komen? Jammer! Denk er dan wel aan om je les op tijd te annuleren. Het is fijn als dit op tijd gedaan wordt, het liefst zo vroeg mogelijk, zodat er plek komt voor andere yogi’s;
• Als er om gezondheidsredenen deelname aan de lessen niet mogelijk is (minimaal 3 weken) dan kan je je abonnement tijdelijk bevriezen na de eerste drie weken afwezigheid. De eerste 3 gemiste lesweken gelden dan als eigen risico. Als je de lessen na herstel weer voortzet, gaat de resterende geldigheid van je inschrijving in. Je kunt de 3 gemiste lessen dan alsnog inhalen in de resterende geldigheid van je inschrijving;
• Mocht door omstandigheden door YogumYou een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) worden verzet, vergoedt of worden verrekend bij een nieuwe reeks lessen;
• Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. YogumYou kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Respecteer je eigen grenzen, je blijft zelf verantwoordelijk.